Cerca al bloc

5 de febrer del 2021

El pavelló de Sant Antoni

El pavelló de Sant Antoni en una vista actual.
(fotografia de Robert Ramos; cliqueu per a veure-ho més gran)

El pavelló de Sant Antoni fou un dels darrers a aixecar-se a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Construït per Pere Domènech i Roura el 1932, no es pogué habilitar completament fins ben passada la Guerra Civil, el 1941.

En planta, el pavelló presenta  forma d'U, amb un cos central que allotja la majoria de dependències, i dos braços extrems projectats cap al sud, on s'hi troben les sales de malalts. El pavelló consta de planta i pis, però també disposa d'una planta intermèdia al cos central aprofitant l'espai que dóna l'alçada de sostre de les sales de malalts de la planta baixa. A més, per a compensar el pendent del terreny, els cossos central i oriental compten amb un semi-soterrani accessible a peu de carrer. Entre els braços del pavelló es crea una placeta des de la qual s'accedeix a la planta baixa a través de sengles escales situades als racons interiors.

El pavelló de Sant Antoni es projectà per a acollir els Serveis d'Ortopèdia i de Tuberculosi Osteoarticular, i en el moment de la seva finalització comptava amb quatre sales de llits per a malalts, múltiples estances per a pacients distingits, quiròfan propi, sales de cures, de raigs X, etc. Els solàriums, espais habilitats per a prendre banys de sol, sempre orientats al sud, es trobaven als extrems de les sales de malalts, i a les galeries porxades de cada pis.

Plantes del pavelló de Sant Antoni, per colors segons l'ús.
(cliqueu)

El pavelló l'inaugurà oficialment qui fou governador civil de Barcelona entre 1940 i 1945, Antonio Federico de Correa y Veglison (a qui se li deu la dedicació a Sant Antoni). Des de llavors sempre ha acollit el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i, més endavant, també Medicina Física i Rehabilitació. A finals dels 1960s s'hi afegiren Radiologia i Diagnòstic per la Imatge. A principis dels 1990s, també s'hi traslladaren algunes dependències dels Serveis de Psiquiatria, de Neurologia, i de Ginecologia i Obstetrícia. Aquestes hi romangueren fins al 2009, amb el trasllat al Nou Hospital.

Actualment, Sant Antoni encara acull unitats del Servei de Medicina Física i Rehabilitació (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional), del de Radiologia (Ressonància Magnètica), i del de Psiquiatria (Conductes Addictives), així com altres dependències administratives de l'Hospital.

Aspecte original de Sant Antoni en una imatge arèria de principis dels 1960s (esquerra)
comparat amb l'aspecte que presenta actualment (dreta).
(cliqueu)

Al llarg de la seva vida, el pavelló ha patit moltes modificacions, sobretot a partir de la dècada dels 1960s, amb l'objectiu de guanyar-hi espai útil. Així, per exemple, a l'interior s'hi afegiren pisos i altells per a aprofitar l'alçada de sostre de les sales de malalts. Amb tot, la intervenció més cridanera és l'annex que s'aixecà cap als anys 1970s, a costa de la placeta d'entrada, per a ampliar el semi-soterrani i la planta baixa del pavelló.La imatge de sobre mostra el model del pavelló en el seu estat original de principis dels 1940s. Cliqueu-la per a veure el model en una nova finestra i observar-lo des de tots els angles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...