Cerca al bloc

22 de novembre del 2013

El pavelló petit d'una sala

Alçat nord del pavelló petit de tifus, acolorit a partir
dels plànols de Domènech i Montaner.
(cliqueu per a veure'l més gran)

Ubicació del pavelló prevista
al projecte original del recinte.
Quan Domènech i Montaner va elaborar el seu projecte de ciutat hospitalària per als Hospitals de la Santa Creu i de Sant Pau, va preveure quatre pavellons per a allotjar malalts de tifus: dos pel sector masculí, i dos més pel sector femení. Degut a la forma del solar disponible, que no era exactament quadrat, el sector femení quedava lleugerament més petit que el masculí, per la qual cosa un dels pavellons de tifoideus del sector femení s'hagué de projectar més petit que la resta. Així, en lloc dels 52 metres de llarg dels altres pavellons, aquest només en mesurava 29,5 metres, i només comptava amb una sala de malalts de 14 llits.

Aquest pavelló es situava a la part alta del recinte, entre el pavelló femení de sífilis i la gran torre d'aigües que havia de proveir tot el recinte. A banda de les dimensions, la distribució era similar als altres pavellons. Comptava amb un cos frontal, flanquejat per la sala de dia de la rotonda i la torre d'aigües, amb despatx pel metge, cuineta i banys. El bloc posterior, més petit que d'altres, només contenia dues petites sales d'aïllament i un bany. La planta del semisoterrani havia d'allotjar laboratoris, i espais per a calefacció i ventilació.

Planta del pavelló petit de tifus.
(cliqueu)

Aquí sota podeu veure el model d'aquest petit pavelló de tifus tal i com el dissenyà Domènech i Montaner. Cliqueu-ne la imatge per a fer-lo girar.


Aquest pavelló, com tants d'altres, no s'arribà a construir, però d'alguna manera sí ha arribat fins a nosaltres, ja que serví de model per al pavelló de Santa Victòria, quan, ja abandonat el projecte original, es dissenyà un pavelló de medicina infantil. Amb tot, Santa Victòria acabà sent més sobri, amb menys decoració de la prevista originalment; se n'eliminà, per exemple, la cúpula de la rotonda.

1 de novembre del 2013

Els pavellons d'un pis i tres sales

Pavelló d'un pis i tres sales en el seu disseny preliminar, tal i com apareix en una
perspectiva general del projecte de Domènech i Montaner.
(cliqueu per a veure'l més gran)

Al seu projecte original de ciutat hospitalària, Lluís Domènech i Montaner va preveure l'existència de quatre pavellons per a allotjar malalts de tifus. D'aquests quatre pavellons, tres (els dos masculins i un dels femenins) presentaven una estructura de planta baixa i semisoterrani, amb tres sales de malalts aïllades entre si. El quart, el més occidental de tots, s'hagué de projectar més petit que la resta per a encabir-lo dins les dimensions del terreny.

En dimensions i estructura general, aquests pavellons eren molt similars a la resta de pavellons d'infermeria: Cos anterior amb la façana principal, flanquejada per una rotonda coronada d'una cúpula i la torre d'aigües; cos central cobert a dues aigües per a allotjar els malalts; i un cos posterior per a les sales d'aïllamenet, escales i altres dependències.

Dins el recinte, es situaven al nord dels pavellons de sífilis i de tiberculosi, i la seva distribució en planta n'era anàloga –si bé aquells pavellons eren de dos pisos–. La planta del semisoterrani allotjava un laboratori (sota la rotonda) i sales per a vestuari i desinfecció a la part frontal; el cos principal estava dividit en tres espais separats per petits banys per al personal; i l'espai posterior es destinava a calefacció i a l'emmagatzematge de combustible.

El primer pis es distribuïa de forma similar a la resta de pavellons. Al davant, el vestíbul d'entrada deixava, a una banda, un bany i la sala de dia; i a l'altra, el despatx mèdic i la petita cuina. Del vestíbul es passava a la primara sala de malalts, amb capacitat per a vuit malalts. Un pas (entre els banys i una sala de neteja) comunicava amb la següent sala, també de vuit llits. Un segon pas (entre més banys) portava a la tercera i darrera sala, amb capacitat per a sis llits. Encara un altre espai de pas portava al cos posterior, que contenia tres sales d'aïllament, la sala del vigilant, les escales i l'ascensor.

Plantes dels pavellons d'un pis i tres sales.
(cliqueu)


Aquí sota trobareu el model d'un d'aquests pavellons de tifoideus d'un pis i tres sales, elaborat a partir dels pànols originals. Cliqueu-ne la imatge per a fer-lo girar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...