Cerca al bloc

31 d’agost del 2012

El projecte original de Domènech i Montaner

Perspectiva general del recinte dels Hospitals de la Santa Creu i de Sant Pau
segons el projecte original de Lluís Domènech i Montaner, 1902-1905.
(cliqueu per a veure'l més gran)

Pavellons del projecte original superposats a
una vista aèria actual.
 Pavellons construïts per Domènech i Montaner.
 Pavellons construïts per Domènech i Montaner
     invertint l'orientació del projecte original.
 Pavellons construïts per Domènech i Roura
     seguint el projecte original.
 Pavellons construïts per Domènech i Roura
     rebaixant el projecte original.
 Pavellons no construïts.
(cliqueu)
Originàriament, tot l'espai que ocupa l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'havia d'urbanitzar com a ciutat-jardí hospitalària. Quan la Molt Il·lustre Administració de l'Hospital de la Santa Creu i els marmessors de Pau Gil acordaren finalment desenvolupar un projecte conjunt per a allotjar ambdós hospitals –el de la Santa Creu i el de Sant Pau–, se n'encomanà el disseny a l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Aquest, després d'estudiar les darreres novetats en arquitectura hospitalària i visitar diversos hospitals europeus, proposà un traçat en pavellons independents, envoltats de zones enjardinades i connectats per galeries subterrànies.

Les obres començaren el 1905, i Domènech i Montaner en dirigí la construcció d'onze: deu entre 1905 i 1910, en la primera fase a càrrec dels marmessors de Gil, i un a càrrec ja de Santa Creu. A la seva mort el 1923, el seu fill Pere Domènech i Roura assumí la direcció dels treballs, i construí cinc pavellons més fins el 1930 seguint els plans originals. D'aquests, només un es completà segons el projecte del seu pare, i els altres quatre pavellons s'acabaren rebaixant molt el disseny inicial. Cap al 1928 el projecte de Domènech i Montaner ja s'havia abandonat definitivament, i la resta d'edificis que es construïren ja no el tingueren en compte.Sobre aquestes línies, us oferim un model simplificat del projecte original a partir dels plànols de Domènech i Montaner, on s'hi mostren tots els pavellons: els de serveis generals (), els de serveis hospitalaris () i els pavellons de malalts (). Clicant directament a la imatge del model podreu contemplar-lo des de tots els angles, i la imatge de sota us obrirà un PDF pel qual podreu navegar per a conèixer tots els detalls del projecte de Domènech i Montaner.


Des de la pàgina Els edificis podreu veure els models detallats de cadascun dels pavellons del projecte original.


Vegeu també:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...